Nhân viên Kinh doanh Trái phiếu Chính phủ

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Thực hiện kinh doanh TPCP, TPCQĐP, TPKB, các loại giấy tờ có giá khác có tính chất tương tự và các sản phẩm phái sinh liên quan.
 • Tham gia nghiên cứu tình hình kinh tế vĩ mô, dự báo lãi suất thị trường và nghiên cứu đề xuất các sản phẩm mới, sản phẩm phái sinh có liên quan đến TPCP, TPCQĐP, TPKB. Nghiên cứu các quy định pháp luật liên quan đến TPCP, TPCQĐP, TPKB.
 • Thực hiện thống kê, lập dữ liệu giao dịch phục vụ việc kinh doanh, mua bán TPCP, TPCQĐP, TPKB.
 • Tìm kiếm cơ hội kinh doanh, đầu tư từ thị trường TPCP, TPCQĐP, TPKB.
 • Thực hiện mua bán, TPCP, TPCQĐP, TPKB theo phương án kinh doanh đã được phê duyệt và chỉ tiêu kinh doanh được giao.
 • Quản lý danh mục TPCP, TPCQĐP, TPKB, các loại giấy tờ có giá khác có tính chất tương tự và các sản phẩm phái sinh liên quan mang lại hiệu quả cho Eximbank.
 • Đánh giá danh mục TPCP, TPCQĐP, TPKB hàng ngày để phân tích, định hướng giao dịch.
 • Định kỳ báo cáo danh mục TPCP, TPCQĐP, TPKB cho cấp quản lý và đề xuất hướng kinh doanh.
 • Mua bán TPCP, TPCQĐP, TPKB… theo chỉ đạo của Hội đồng quản trị, ALCO, Ban điều hành cho sổ ngân hàng.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công trong từng thời kỳ.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • Trình độ học vấn: Đại học chính quy các chuyên ngành Kinh tế, Tài chính ngân hàng, Tài chính doanh nghiệp.
 • Kỹ năng ngoại ngữ: Trình độ C Anh văn hoặc tương đương
 • Kỹ năng tin học: thành thạo vi tính văn phòng.
 • Kỹ năng tư duy, sáng tạo.
 • Kỹ năng kinh doanh.
 • Kỹ năng giao tiếp và phối hợp công việc.

CÁC PHÚC LỢI DÀNH CHO BẠN

Thu nhập

Cạnh tranh, tương xứng năng lực.

Thưởng

Tháng 13, Lễ Tết, sinh nhật, doanh số, ...

Bảo hiểm

Chế độ bảo hiểm, khám sức khỏe định kỳ.

Đào tạo

Tham gia các khóa học nâng cao nghiệp vụ.

Nghỉ phép

12 ngày phép/năm + thâm niên làm việc.

Du lịch

Hỗ trợ du lịch hè, teambuilding.

Đồng phục

Cấp theo quy định Eximbank

Phụ cấp

Ăn trưa, Điện thoại, Trang điểm, Độc hại, ...