Kiểm Toán Viên Nội Bộ

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Mục tiêu công việc: Thực hiện các cuộc kiểm toán theo phân công để đánh giá tính hiệu quả và hữu hiệu của các kiểm soát hiện tại nhằm giảm thiểu rủi ro liên quan đến hoạt động và quy trình của các đơn vị kinh doanh.
 • Thực hiện các phần hành theo phân công trong việc xây dựng kế hoạch kiểm toán năm và xây dựng các chương trình kiểm toán theo quy định tại sổ tay KTNB (bao gồm việc thu thập thông tin và dữ liệu, nhận diện rủi ro, nhận diện kiểm soát).
 • Thực hiện các thủ tục kiểm toán tại chương trình kiểm toán đã xây dựng theo khung Kiểm toán nội bộ, bao gồm sổ tay Kiểm toán nội bộ và các chuẩn mực khác liên quan đến việc thực hiện công việc kiểm toán nội bộ,
 • Thảo luận với Trưởng đoàn KTNB/ Trưởng Phòng các phát hiện và khuyến nghị sơ bộ.
 • Thực hiện giám sát kế hoạch hành động đã nhất trí trong báo cáo kiểm toán nội bộ nhằm đảm bảo kế hoạch hành động được thực thi một cách thích hợp.
 • Hỗ trợ thực hiện các công việc khác theo sự phân công của các cấp trên.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật/ Pháp chế Ngân hàng, ...
 • 2 năm kinh nghiệm trong ngành TCNH, ưu tiên có kinh nghiệm KTNB/ Kiểm soát nội bộ/ Quản lý rủi ro.
 • Có kiến thức về Kế toán, báo cáo tài chính và quản lý tài chính, hiểu biết về các nghiệp vụ chung của Ngân hàng
 • Có kiến thức về pháp luật và kinh tế.
 • Có kiến thức về quản trị rủi ro.
 • Kiến thức về quản trị công ty, khung kiểm soát nội bộ, hiểu biết về các nghiệp vụ đặc thù của lĩnh vực phụ trách kiểm toán.
 • Am hiểu phương pháp luận kiểm toán cho các loại hình kiểm toán.
 • Kỹ năng tốt về: thuyết trình, làm việc nhóm, giải quyết vấn đề,...
 • Khả năng tốt về: suy luận, phân tích, giải quyết sung đột,...

CÁC PHÚC LỢI DÀNH CHO BẠN

Thu nhập

Cạnh tranh, tương xứng năng lực.

Thưởng

Tháng 13, Lễ Tết, sinh nhật, doanh số, ...

Bảo hiểm

Chế độ bảo hiểm, khám sức khỏe định kỳ.

Đào tạo

Tham gia các khóa học nâng cao nghiệp vụ.

Nghỉ phép

12 ngày phép/năm + thâm niên làm việc.

Du lịch

Hỗ trợ du lịch hè, teambuilding.

Đồng phục

Cấp theo quy định Eximbank

Phụ cấp

Ăn trưa, Điện thoại, Trang điểm, Độc hại, ...