Kiểm Toán Nội Bộ (lĩnh vực CNTT)

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Xây dựng kế hoạch kiểm toán năm và xây dựng các chương trình kiểm toán (bao gồm việc thu thập thông tin và dữ liệu, nhận diện rủi ro, nhận diện kiểm soát, xây dựng thủ tục kiểm toán)
 • Thực hiện các thủ tục kiểm toán tại chương trình kiểm toán đã xây dựng theo khung kiểm toán nội bộ
 • Thảo luận với trưởng đoàn KTNB / Trưởng phòng các phát hiện và khuyến nghị sơ bộ, xây dựng báo cáo kiểm toán
 • Thực hiện giám sát kế hoạch hành động đã nhất trí trong báo cáo kiểm toán nội bộ nhằm đảm bảo kết hoạch hành động được thực thi một cách thích hợp
 • Tham gia xây dựng và quản lý hệ thống CSDL (bao gồm thu thập, tổng hợp, lập trình các công thức xử lý dữ liệu đầu vào để trích xuất các báo cáo tự động đáp ứng mục tiêu và hoạt động KTNB)
 • Tự trang bị các kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm, bằng cấp chuyên môn và liên tục cập nhật kiến thức mới để đáp ứng các nhu cầu công việc
 • Các nhiệm vụ khác theo phân công của quản lý trực tiếp / lãnh đạo đơn vị

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành CNTT
 • Có kiến thức, hiểu biết về lĩnh vực CNTT Ngân hàng, luật pháp và các ngành kinh tế
 • Có từ 03 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực TCNH, trong đó có kinh nghiệm 01 năm làm CNTT kiểm toán nội bộ / Kiểm soát nội bộ / Quản trị rủi ro ngân hàng / kiểm toán độc lập lĩnh vực Ngân hàng
 • Có khả năng đi công tác
 • Kỹ năng giao tiếp tốt
 • Kỹ năng tự lập kế hoạch và triển khai kế hoạch
 • Kỹ năng phân tích, đánh giá, phản biện, bảo vệ ý kiến

CÁC PHÚC LỢI DÀNH CHO BẠN

Thu nhập

Cạnh tranh, tương xứng năng lực.

Thưởng

Tháng 13, Lễ Tết, sinh nhật, doanh số, ...

Bảo hiểm

Chế độ bảo hiểm, khám sức khỏe định kỳ.

Đào tạo

Tham gia các khóa học nâng cao nghiệp vụ.

Nghỉ phép

12 ngày phép/năm + thâm niên làm việc.

Du lịch

Hỗ trợ du lịch hè, teambuilding.

Đồng phục

Cấp theo quy định Eximbank

Phụ cấp

Ăn trưa, Điện thoại, Trang điểm, Độc hại, ...