Giảng viên nội bộ

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • - Đảm nhận giảng dạy các kỹ năng mềm cho CBNV Eximbank.
 • - Dự đoán, đề xuất và tập hợp nhu cầu đào tạo phụ hợp với mục tiêu kinh doanh.
 • - Xây dựng khung năng lực và chương trình khung, xây dựng và quản lý giáo trình và công cụ hỗ trợ đào tạo.
 • - Bảo đảm năng lực đào tạo của đội ngũ giảng viên thông qua việc xác định các năng lực cốt lõi, phương pháp đào tạo và đề xuất chương trình phát triển cho đội ngũ giảng viên.
 • - Thực hiện thiết kế bài giảng và giảng dạy kiến thức, kỹ năng và chuyên môn thông qua các hoạt động đào tạo. Có kiến thức về tâm lý khách hàng và văn hóa vùng miền, có kinh nghiệm về hoạt động bán hàng, tư vấn sản phẩm dịch vụ.
 • - Năng cao hiệu quả đào tạo bằng việc triển khai hệ thống quản lý chất lượng nội dung đào tạo, phương pháp đào tạo.
 • - Quản lý dự liệu đào tạo bằng việc triển khai hệ thống quản lý chất lượng nội dung đào tạo, phương pháp đào tạo, đánh giá hiệu quả đào tạo.
 • - Quản lý quy trình đào tạo, công cụ hỗ trợ đào tạo tại khu vực mình phụ trách.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • - Giảng viên cơ hữu, làm việc full-time tại Trung tâm Đào tạo Hồ Chí Minh.
 • - Có trình độ Đại học trở lên.
 • - Có đủ trình độ và kiến thức chuyên sâu phù hợp với nội dung giảng dạy.
 • - Có kỹ năng sư phạm: thiết kế bài giảng logic, trực quan và sinh động.
 • - Có kỹ năng trình bày (được đánh giá thông qua giảng thử): rõ ràng, dễ hiểu.
 • - Có kỹ năng phản biện, tiếp thu và đánh giá.
 • - Sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng tin học và phương tiện phục vụ cho công tác giảng dạy liên quan
 • - Khả năng tổ chức điều phối lớp học.

CÁC PHÚC LỢI DÀNH CHO BẠN

Thu nhập

Cạnh tranh, tương xứng năng lực.

Thưởng

Tháng 13, Lễ Tết, sinh nhật, doanh số, ...

Bảo hiểm

Chế độ bảo hiểm, khám sức khỏe định kỳ.

Đào tạo

Tham gia các khóa học nâng cao nghiệp vụ.

Nghỉ phép

12 ngày phép/năm + thâm niên làm việc.

Du lịch

Hỗ trợ du lịch hè, teambuilding.

Đồng phục

Cấp theo quy định Eximbank

Phụ cấp

Ăn trưa, Điện thoại, Trang điểm, Độc hại, ...