Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành

Hội đồng quản trị
1
Ông Lê Minh Quốc Thành viên HĐQT Độc lập – Chủ tịch HĐQT
2
Ông Đặng Anh Mai Phó Chủ tịch HĐQT
3
Ông Yasuhiro Saitoh Phó Chủ tịch HĐQT
4
Ông Lê Văn Quyết Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc
5
Ông Hoàng Tuấn Khải Thành viên HĐQT
6
Ông Yutaka Moriwaki Thành viên HĐQT
7
Ông Cao Xuân Ninh Thành viên HĐQT
8
Ông Nguyễn Quang Thông Thành viên HĐQT
9
Ông Ngô Thanh Tùng Thành viên HĐQT

Ban kiểm soát
1
Ông Trần Lê Quyết Trưởng Ban kiểm soát
2
Ông Trần Ngọc Dũng Thành viên Ban Kiểm soát
3
Bà Phạm Thị Mai Phương Thành viên Ban Kiểm soát
4
Ông Đặng Hữu Tiến Thành viên Ban Kiểm soát
5
Ông Trịnh Bảo Quốc Thành viên Ban Kiểm soát

Ban điều hành
1
Ông Lê Văn Quyết Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
2
Ông Trần Tấn Lộc Phó Tổng Giám đốc
3
Ông Đào Hồng Châu Phó Tổng Giám đốc
4
Bà Đinh Thị Thu Thảo Phó Tổng Giám đốc
5
Bà Văn Thái Bảo Nhi Phó Tổng Giám đốc
6
Ông Nguyễn Hồ Hoàng Vũ Phó Tổng Giám đốc
7
Ông Võ Quang Hiển Phó Tổng Giám đốc
8
Ông Bùi Văn Đạo Giám đốc cấp cao phụ trách Khu vực Eximbank Miền Tây Nam Bộ
9
Ông Nguyễn Văn Hào Giám đốc cấp cao phụ trách Khu vực Eximbank Miền Đông Nam Bộ và Khu vực Eximbank Miền Trung - Tây Nguyên
10
Ông Lê Anh Tú Giám đốc cấp cao phụ trách Khu vực Eximbank Miền Bắc
11
Ông Masashi Mochizuki Giám đốc cấp cao phụ trách Khách hàng Nhật Bản và Phòng Định chế tài chính
12
Ông Yutaka Moriwaki Giám đốc cấp cao kiêm Trưởng Ban Dự án tái cấu trúc và Chiến lược Eximbank