NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ
CHIẾN LƯỢC KINH DOANH
THÔNG TIN TÀI CHÍNH
NHẬN ĐỊNH CHUYÊN GIA
LỊCH CÔNG BỐ THÔNG TIN
KIẾN THỨC KINH NGHIỆM
CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 05/12/2014

New Page 1

Các mức hỗ trợ:          1169 – 1181 – 1193

Các mức kháng cự:     1214 – 1222 – 1236

Giá hiện tại:                            1204

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1193 USD/oz với mục tiêu 1214 – 1222 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1193 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1181  & 1169 USD/oz.

 

Lược dịch theo Dailyfx