NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ
CHIẾN LƯỢC KINH DOANH
THÔNG TIN TÀI CHÍNH
NHẬN ĐỊNH CHUYÊN GIA
LỊCH CÔNG BỐ THÔNG TIN
KIẾN THỨC KINH NGHIỆM
Thông tin kinh tế quan trọng được công bố từ ngày 06/01/2014 - 10/01/2014
Thời gian Quốc gia Thông tin kinh tế Mức độ quan trọng Thực tế Dự Báo Kỳ Trước
THỨ HAI - 06/01/2014
16:30 Anh PMI dịch vụ * * * * 58.8 60.4 60.0
22:00 Mỹ PMI phi sản xuất ISM * * * * 53.0 54.6 53.9
22:00 Mỹ Đơn hàng nhà máy t/t * * *  1.8% 1.8% -0.9%
THỨ BA - 07/01/2014
5:30 Mỹ Bỏ phiếu phê chuẩn chủ tịch Fed * * * *      
7:30 Úc Cán cân thương mại * * * * -0.12B -0.30B -0.53B
17:00 Châu Âu CPI n/n * * * * 0.8% 0.9% 0.9%
20:30 Mỹ Cán cân thương mại * * * * -34.3 -40.2B -40.6B
THỨ TƯ - 08/01/2014
17:00 Châu Âu Tỷ lệ thất nghiệp * * * *  12.1% 12.1% 12.1%
18:00 Châu Âu Đơn hàng nhà máy Đức t/t * * *  2.1% 1.2% -2.2%
20:15 Mỹ Bảng lương ADP * * * * 238K 199K 215K
2:00 Mỹ Biên bản họp Fed * * * *      
THỨ NĂM - 09/01/2014
7:30 Úc Giấy phép xây dựng t/t * * * * -1.5% -0.9% -1.8%
7:30 Úc Doanh số bán lẻ t/t * * * * 0.7% 0.5% 0.5%
8:30 Trung Quốc CPI n/n * * * * 2.5% 2.7% 3.0%
19:00 Anh Lãi suất BOE * * * * 0.5% 0.5% 0.5%
19:00 Anh Chương trình mua tài sản của BOE * * * * 375B 375B 375B
19:45 Châu Âu Lãi suất ECB * * * * 0.25% 0.25% 0.25%
20:30 Châu Âu Họp báo ECB * * * *      
20:30 Mỹ Đơn xin trợ cấp thất nghiệp * * * * 330K 337K 339K
THỨ SÁU - 10/01/2014
n/a Trung Quốc Cán cân thương mại * * * * 25.6B 32.6B 33.8B
16:30 Anh Sản lượng sản xuất t/t * * * * 0.0% 0.4% 0.4%
20:30 Mỹ Bảng lương phi nông nghiệp * * * *  74K 194K 203K
20:30 Mỹ Tỷ lệ thất nghiệp * * * * 6.7% 7.0% 7.0%