Vui Xuân Canh Tý - Về Quê Du Hí

1. Tên chương trình “Vui Xuân Canh Tý - Về Quê Du Hí”.

2. Thời gian khuyến mại: từ 16/10/2019 đến 14/01/2020
3. Loại thẻ áp dụng: thẻ tín dụng bao gồm thẻ mang thương hiệu JCB, Visa, MasterCard.
4. Đối tượng áp dụng: chủ thẻ chính, bao gồm chủ thẻ là khách hàng ngoài và CBNV Eximbank.
5. Nội dung và giải thưởng chương trình:

Tổng cơ cấu giải thưởng là 2,1 tỷ đồng bao gồm Chương trình cho khách hàng ngoài (1,35 tỷ đồng) và Chương trình cho chủ thẻ là Cán bộ nhân viên Eximbank (750 triệu đồng). Chi tiết như sau:

a. Giải thưởng cho khách hàng ngoài

Đối tượng

Điều kiện

Tổng giải thưởng

1. Chủ thẻ mới

Hoàn tiền 1.000.000 đồng cho chủ thẻ tín dụng phát sinh giao dịch thanh toán vé máy bay online từ 5.000.000 đồng.

675 triệu đồng

2. Chủ thẻ hiện hữu

675 triệu đồng

Tổng

1.35 tỷ đồng

* Phân bổ giải thưởng

Đợt

Loại thẻ

Tổng giá trị giải thưởng

Đợt 1: từ 16/10 đến 15/11/2019

Đợt 2: từ 16/11 đến 15/12/2019

Đợt 3: từ 16/12 đến 14/01/2020

Thẻ mới

225 triệu đồng / đợt, ưu tiên thẻ giao dịch sớm.

Thẻ hiện hữu

225 triệu đồng / đợt, ưu tiên thẻ giao dịch sớm.

b. Giải thưởng cho CBNV Eximbank

Đối tượng

Điều kiện

Tổng giá trị giải thưởng

Chủ thẻ mới và hiện hữu

Hoàn tiền 500.000 đồng cho chủ thẻ tín dụng phát sinh giao dịch thanh toán vé máy bay online từ 2.500.000 đồng.

750 triệu đồng

* Phân bổ giải thưởng

Đợt

Loại thẻ

Tổng giá trị giải thưởng

Đợt 1: từ 16/10 đến 15/11/2019

Đợt 2: từ 16/11 đến 15/12/2019

Đợt 3: từ 16/12 đến 14/01/2020

Thẻ mới

Thẻ hiện hữu

250 triệu đồng / đợt, ưu tiên thẻ giao dịch sớm.

Lưu ý:
  • Eximbank căn cứ vào thời gian giao dịch của thẻ để xác định giao dịch sớm hơn, cụ thể do giải thưởng/ngân sách chương trình có hạn trường hợp có nhiều hơn số lượng thẻ đủ điều kiện nhận thưởng so với giải thưởng/ngân sách chương trình thì chủ thẻ nào thỏa điều kiện chương trình sớm hơn sẽ được tính là chủ thẻ trúng thưởng.
  • Một khách hàng có thể sở hữu nhiều thẻ chính nhưng chỉ được nhận 1 giải thưởng trong suốt chương trình.
  • Tiền thưởng được chuyển vào tài khoản thẻ của chủ thẻ trúng thưởng sau khi kết thúc chương trình.
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng xem thể lệ chương trình tại đây hoặc liên hệ: