Thỏa thuận
QSDĐ và tài sản gắn liền với đất thửa 15, TBĐ 48, P. Tuần Châu, Tp. Hạ Long. Tỉnh Quảng Ninh
Thứ năm, ngày 1 tháng 10 năm 2020
  • Loại tài sản: Nhà đất
  • Tỉnh/ thành phố: Quảng Ninh
  • Quận/ huyện: Hạ Long
  • Diện tích:600.0 m2
  • Hướng: Đông Nam
  • Giá: 1.00

QSDĐ và tài sản gắn liền với đất thửa 15, TBĐ 48, P. Tuần Châu, Tp. Hạ Long. Tỉnh Quảng Ninh

Diện tích: 600 m2
(30m x20m)


QSDĐ và tài sản gắn liền với đất thửa 15, TBĐ 48, P. Tuần Châu, Tp. Hạ Long. Tỉnh Quảng Ninh, Tuần Châu, Hạ Long, Quảng Ninh, Việt Nam

Tel: - Fax: - Swift: EBVIVNVX