Thỏa thuận
QSD 1.031m2 đất ở (thửa đất số 01, tờ bản đồ số 00) tại khu công ty vật tư, thôn Phố Gốt, xã Đông Sơn, huyện Chương Mỹ, tỉnh Hà Tây (nay là Hà Nội)
Thứ năm, ngày 1 tháng 10 năm 2020
  • Loại tài sản: Đất
  • Tỉnh/ thành phố: Thành phố Hà Nội
  • Quận/ huyện: Chương Mỹ
  • Diện tích:1.031 m2
  • Hướng: Nam
  • Giá: 1.00

QSD 1.031m2 đất ở (thửa đất số 01, tờ bản đồ số 00) tại khu công ty vật tư, thôn Phố Gốt, xã Đông Sơn, huyện Chương Mỹ, tỉnh Hà Tây (nay là Hà Nội)

Diện tích: 1.031
29m (tóp hậu 23m) x 36m


QSD 1.031m2 đất ở (thửa đất số 01, tờ bản đồ số 00) tại khu công ty vật tư, thôn Phố Gốt, xã Đông Sơn, huyện Chương Mỹ, tỉnh Hà Tây (nay là Hà Nội), Đông Sơn, Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Tel: - Fax: - Swift: EBVIVNVX