Thỏa thuận
Lô đất 3.457,2m2 (thửa số 95,110,112, 109, 108, 105; tờ bản đồ số 28) tại đường Hùng Vương, phường Phước Hưng, Tp. Bà Rịa, tỉnh BR - VT
Thứ ba, ngày 29 tháng 9 năm 2020
  • Loại tài sản: Nhà đất
  • Tỉnh/ thành phố: Bà Rịa - Vũng Tàu
  • Quận/ huyện: Thị Xã Bà Rịa
  • Diện tích:3.4572 m2
  • Hướng: Tây
  • Giá: 1.00

Lô đất 3.457,2m2 (thửa số 95,110,112, 109, 108, 105; tờ bản đồ số 28) tại đường Hùng Vương, phường Phước Hưng, Tp. Bà Rịa, tỉnh BR - VT

Diện tích: 3.457,2
(300m2 là đất ở và 3.157,2m2 là đất lúa)


Lô đất 3.457,2m2 (thửa số 95,110,112, 109, 108, 105; tờ bản đồ số 28) tại đường Hùng Vương, phường Phước Hưng, Tp. Bà Rịa, tỉnh BR - VT, Phường Phước Hưng, Thị Xã Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Tel: - Fax: - Swift: EBVIVNVX