Characteristics


Attractive Gifts:
- Phiếu quà tặng Lock & Lock 200.000 đồng
- Cục sạc dự phòng Xiaomi 20000 mAh


 
 


High interest rate.
 
Fee exemption for use of current account services: SMS banking.
 
Fee exemption for use of current account services: Online banking.

Procedures

Procedures

Nhận quà khi thỏa mức gửi:

Phiếu quà tặng Lock & Lock 200.000 đồng:
Khách hàng cá nhân gửi tiền VNĐ, mở mới tài khoản tham gia chương trình, được hưởng lãi suất cao do Eximbank công bố từng thời kỳ và được nhận quà tặng: Cứ mỗi số tiền gửi tương ứng với kỳ hạn sau, khách hàng nhận được 01 Phiếu quà tặng Lock&Lock.
• Kỳ hạn 6 tháng: Cứ mỗi 300 triệu, hoặc
• Kỳ hạn 9 tháng: Cứ mỗi 200 triệu, hoặc
• Kỳ hạn 12 tháng: Cứ mỗi 150 triệu, hoặc
• Kỳ hạn 15 tháng: Cứ mỗi 120 triệu, hoặc
• Kỳ hạn 18 tháng: Cứ mỗi 100 triệu, hoặc
• Kỳ hạn 24 tháng: Cứ mỗi 80 triệu, hoặc
• Kỳ hạn 36 tháng: Cứ mỗi 50 triệu, hoặc

- Mỗi khách hàng nhận tối đa 03 Phiếu quà tặng Lock&Lock.
- Thời điểm nhận quà: ngay sau khi khách hàng gửi tiền, và tại điểm giao dịch còn quà tặng.


Quà tặng Cục sạc dự phòng Xiaomi:
Khách hàng cá nhân gửi tiền VNĐ, mở mới tài khoản tham gia chương trình, được hưởng lãi suất cao do Eximbank công bố từng thời kỳ và được nhận quà tặng: Cứ mỗi số tiền gửi tương ứng với kỳ hạn sau, khách hàng nhận được 01 Cục sạc dự phòng Xiaomi.
• Kỳ hạn 6 tháng: Cứ mỗi 900 triệu, hoặc
• Kỳ hạn 9 tháng: Cứ mỗi 600 triệu, hoặc
• Kỳ hạn 12 tháng: Cứ mỗi 450 triệu, hoặc
• Kỳ hạn 15 tháng: Cứ mỗi 400 triệu, hoặc
• Kỳ hạn 18 tháng: Cứ mỗi 350 triệu, hoặc
• Kỳ hạn 24 tháng: Cứ mỗi 220 triệu, hoặc
• Kỳ hạn 36 tháng: Cứ mỗi 150 triệu, hoặc

- Mỗi khách hàng nhận tối đa 03 Cục sạc dự phòng Xiaomi.
- Thời điểm nhận quà: ngay sau khi khách hàng gửi tiền, và tại điểm giao dịch còn quà tặng.

Requirements

Open account to enroll in the program.

Each customer is entitled to no more than 03 Gift.

Gifts are available while supplies last during the program.

Chi tiết Thể lệ