Characteristics


Attractive Gifts:
- Áo mưa Eximbank
- Bộ 04 khay RCR
- Nồi điện Lock&lock

High interest rate.
 
Fee exemption for use of current account services: SMS banking.
 
Fee exemption for use of current account services: Online banking.

Procedures

Procedures

Nhận quà khi thỏa mức gửi:
Khách hàng cá nhân gửi tiền VNĐ, mở mới tài khoản tham gia chương trình, được hưởng lãi suất cao do Eximbank công bố từng thời kỳ và được nhận quà tặng:

* Áo mưa Eximbank:
• Cứ mỗi 100 triệu kỳ hạn 6 tháng
• Cứ mỗi 70 triệu kỳ hạn 9 tháng
• Cứ mỗi 50 triệu kỳ hạn 12 tháng
• Cứ mỗi 50 triệu kỳ hạn 15 tháng
• Cứ mỗi 30 triệu kỳ hạn 18 tháng
• Cứ mỗi 30 triệu kỳ hạn 24 tháng
• Cứ mỗi 30 triệu kỳ hạn 36 tháng
- Mỗi khách hàng nhận tối đa 04 Áo mưa Eximbank.
- Thời điểm nhận quà: ngay sau khi khách hàng gửi tiền, và tại điểm giao dịch còn quà tặng.

* Bộ 04 khay RCR
• Cứ mỗi 700 triệu cho kỳ hạn 6 tháng
• Cứ mỗi 450 triệu cho kỳ hạn 9 tháng
• Cứ mỗi 350 triệu cho kỳ hạn 12 tháng
• Cứ mỗi 280 triệu cho kỳ hạn 15 tháng
• Cứ mỗi 230 triệu cho kỳ hạn 18 tháng
• Cứ mỗi 170 triệu cho kỳ hạn 24 tháng
• Cứ mỗi 120 triệu cho kỳ hạn 36 tháng
- Mỗi khách hàng nhận tối đa 04 Bộ 04 khay RCR.
- Thời điểm nhận quà: ngay sau khi khách hàng gửi tiền, và tại điểm giao dịch còn quà tặng.

* Nồi điện Lock&lock
• Cứ mỗi 900 triệu kỳ hạn 6 tháng
• Cứ mỗi 600 triệu kỳ hạn 9 tháng
• Cứ mỗi 450 triệu kỳ hạn 12 tháng
• Cứ mỗi 350 triệu kỳ hạn 15 tháng
• Cứ mỗi 300 triệu kỳ hạn 18 tháng
• Cứ mỗi 230 triệu kỳ hạn 24 tháng
• Cứ mỗi 150 triệu kỳ hạn 36 tháng
- Mỗi khách hàng nhận tối đa 04 Nồi điện Lock&lock
- Thời điểm nhận quà: ngay sau khi khách hàng gửi tiền, và tại điểm giao dịch còn quà tặng.

Requirements

View detail