Characteristics


Attractive Gifts:
- Bình giữ nhiệt Lock&Lock
- Bộ 2 ly pha lê RCR

High interest rate.
 
Fee exemption for use of current account services: SMS banking.
 
Fee exemption for use of current account services: Online banking.

Procedures

Procedures

* Bình giữ nhiệt Lock&Lock:

Individual customers who deposit VND, open a new account, enjoy high interest rates and receive gifts: For every amount deposited, customers receive 01 gift.

Cứ mỗi 260 triệu kỳ hạn 6 tháng

Cứ mỗi 170 triệu cho kỳ hạn 9 tháng

Cứ mỗi 140 triệu cho kỳ hạn 12 tháng

Cứ mỗi 100 triệu cho kỳ hạn 15 tháng

Cứ mỗi 90 triệu cho kỳ hạn 18 tháng

Cứ mỗi 70 triệu cho kỳ hạn 24 tháng

Cứ mỗi 50 triệu cho kỳ hạn 36 tháng

- Mỗi khách hàng nhận tối đa 04 Bình giữ nhiệt Lock&Lock.

- Thời điểm nhận quà: ngay sau khi khách hàng gửi tiền, và tại điểm giao dịch còn quà tặng.

* Bộ 2 ly pha lê RCR:

Khách hàng cá nhân gửi tiền VNĐ, mở mới tài khoản tham gia chương trình, được hưởng lãi suất cao do Eximbank công bố từng thời kỳ và được nhận quà tặng: Cứ mỗi số tiền gửi tương ứng với kỳ hạn sau, khách hàng nhận được 01 Bộ 2 ly pha lê RCR.

Cứ mỗi 360 triệu kỳ hạn 6 tháng

Cứ mỗi 250 triệu cho kỳ hạn 9 tháng

Cứ mỗi 180 triệu cho kỳ hạn 12 tháng

Cứ mỗi 140 triệu cho kỳ hạn 15 tháng

Cứ mỗi 120 triệu cho kỳ hạn 18 tháng

Cứ mỗi 90 triệu cho kỳ hạn 24 tháng

Cứ mỗi 60 triệu cho kỳ hạn 36 tháng

- Mỗi khách hàng nhận tối đa 04 Bộ 2 ly pha lê RCR

- Thời điểm nhận quà: ngay sau khi khách hàng gửi tiền, và tại điểm giao dịch còn quà tặng.