Characteristics

 
Quà tặng hấp dẫn:
- Bình nước pha lê cao cấp RCR có logo Eximbank
- Chảo chống dính Lock&Lock  có logo Eximbank

 
Place funds anywhere and anytime.
 
High interest rate.
Just stay at home and receive the gift.

Procedures / Requirements

Procedures

Nhận quà khi thỏa mức gửi: 

For each account successfully opened to participate in "Online account, gift or come home" with the minimum amount with term, customer will receive 01 gift:  

*Quà tặng Bình nước pha lê RCR:

Tối thiểu 700 triệu đồng tiền gửi kỳ hạn 6 tháng, hoặc tối thiểu 500 triệu đồng tiền gửi kỳ hạn 9 tháng, hoặc tối thiểu 350 triệu đồng tiền gửi kỳ hạn 12 tháng, hoặc tối thiểu 300 triệu đồng tiền gửi kỳ hạn 15 tháng, hoặc tối thiểu 200 triệu đồng tiền gửi kỳ hạn 24 tháng khách hàng được nhận ngay 1 Bình nước pha lê RCR.

• Chảo chống dính Lock&Lock:

Tối thiểu 350 triệu đồng tiền gửi kỳ hạn 6 tháng, hoặc tối thiểu 250 triệu đồng tiền gửi kỳ hạn 9 tháng, hoặc tối thiểu 200 triệu đồng tiền gửi kỳ hạn 12 tháng, hoặc tối thiểu 150 triệu đồng tiền gửi kỳ hạn 15 tháng, hoặc tối thiểu 100 triệu đồng tiền gửi kỳ hạn 24 tháng khách hàng được nhận ngay 1 Chảo chống dính Lock&Lock.

+ Số tiền gửi để nhận quà tặng: được tính trên từng tài khoản, không cộng dồn số tiền gửi trên nhiều tài khoản để nhận quà tặng. 

+ Mỗi tài khoản được nhận tối đa 1 quà tặng, khách hàng mở càng nhiều tài khoản thì nhận được càng nhiều quà tặng, không giới hạn số lượng quà tặng cho mỗi khách hàng cho đến khi địa điểm giao dịch hết quà tặng. 

- After customers send money successfully, Contact Center’s Eximbank 18001199 will contact to confirm information about receiving gifts.

+ Thời điểm nhận quà: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày mở tài khoản và tại thời điểm nhận quà đơn vị kinh doanh còn quà tặng.

    


Requirements

Open account to enroll in the program.

Each account can receive a maximum of 1 gift, the more accounts a customer opens, the more gifts a customer can receive, an unlimited number of gifts per customer. 

Gifts are available while supplies last during the program.

Chi tiết Thể lệ