Characteristics

 
Quà tặng hấp dẫn:
- Hộp cơm thủy tinh Glasslock
- Cân điện tử Xiaomi 
Place funds anywhere and anytime.
 
High interest rate.
Just stay at home and receive the gift.

Procedures / Requirements

Procedures

Nhận quà khi thỏa mức gửi:

For each account successfully opened to participate in "Online account, gift or come home" with the minimum amount with term, customer will receive 01 gift:  

* Hộp cơm thủy tinh Glasslock:

o Tối thiểu 320 triệu kỳ hạn 6 tháng

o Tối thiểu 220 triệu cho kỳ hạn 9 tháng

o Tối thiểu 160 triệu cho kỳ hạn 12 tháng

o Tối thiểu 130 triệu cho kỳ hạn 15 tháng

o Tối thiểu 110 triệu cho kỳ hạn 18 tháng

o Tối thiểu 80 triệu cho kỳ hạn 24 tháng

o Tối thiểu 60 triệu cho kỳ hạn hoặc 36 tháng 

* Cân điện tử Xiaomi:

o Tối thiểu 360 triệu kỳ hạn 6 tháng

o Tối thiểu 250 triệu cho kỳ hạn 9 tháng

o Tối thiểu 180 triệu cho kỳ hạn 12 tháng

o Tối thiểu 150 triệu cho kỳ hạn 15 tháng

o Tối thiểu 120 triệu cho kỳ hạn 18 tháng

o Tối thiểu 90 triệu cho kỳ hạn 24 tháng

o Tối thiểu 70 triệu cho kỳ hạn hoặc 36 tháng

- Số tiền gửi để nhận quà tặng: được tính trên từng tài khoản, không cộng dồn số tiền gửi trên nhiều tài khoản để nhận quà tặng. 

- Mỗi tài khoản được nhận tối đa 1 quà tặng, khách hàng mở càng nhiều tài khoản thì nhận được càng nhiều quà tặng, không giới hạn số lượng quà tặng cho mỗi khách hàng cho đến khi địa điểm giao dịch hết quà tặng. 

- After customers send money successfully, Contact Center’s Eximbank 18001199 will contact to confirm information about receiving gifts.

Thời điểm nhận quà: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày mở tài khoản và tại thời điểm nhận quà đơn vị kinh doanh còn quà tặng.