Characteristics

 
Quà tặng hấp dẫn:
- Bộ ly pha lê RCR hoặc Máy sấy tóc Lock & Lock
- Bình cà fe/trà giữ nhiệt La Fonte

 
Place funds anywhere and anytime.
 
High interest rate.
Just stay at home and receive the gift.

Procedures / Requirements

Procedures

Nhận quà khi thỏa mức gửi: Cứ mỗi tài khoản tham gia chương trình “TK online, Quà hay đến nhà” có mức gửi tối thiểu tương ứng với kỳ hạn sau, khách hàng nhận được 01 quà tặng:

* Quà tặng Bộ ly pha lê RCR hoặc Máy sấy tóc Lock & Lock
• Kỳ hạn 6 tháng: Cứ mỗi 750 triệu, hoặc
• Kỳ hạn 9 tháng: Cứ mỗi 500 triệu, hoặc
• Kỳ hạn 12 tháng: Cứ mỗi 380 triệu, hoặc
• Kỳ hạn 15 tháng: Cứ mỗi 300 triệu, hoặc
• Kỳ hạn 18 tháng: Cứ mỗi 250 triệu, hoặc
• Kỳ hạn 24 tháng: Cứ mỗi 190 triệu, hoặc
• Kỳ hạn 36 tháng: Cứ mỗi 120 triệu
 
* Bình cà fe/trà giữ nhiệt La Fonte:
• Kỳ hạn 6 tháng: Cứ mỗi 950 triệu, hoặc
• Kỳ hạn 9 tháng: Cứ mỗi 650 triệu, hoặc
• Kỳ hạn 12 tháng: Cứ mỗi 500 triệu, hoặc
• Kỳ hạn 15 tháng: Cứ mỗi 380 triệu, hoặc
• Kỳ hạn 18 tháng: Cứ mỗi 320 triệu, hoặc
• Kỳ hạn 24 tháng: Cứ mỗi 230 triệu, hoặc
• Kỳ hạn 36 tháng: Cứ mỗi 160 triệu,

- Số tiền gửi để nhận quà tặng: được tính trên từng tài khoản, không cộng dồn số tiền gửi trên nhiều tài khoản để nhận quà tặng.
- Mỗi tài khoản được nhận tối đa 1 quà tặng, khách hàng mở càng nhiều tài khoản thì nhận được càng nhiều quà tặng, không giới hạn số lượng quà tặng cho mỗi khách hàng cho đến khi địa điểm giao dịch hết quà tặng.
- Sau khi khách hàng gửi tiền thành công, Trung tâm hỗ trợ khách hàng 18001199 của Eximbank sẽ liên hệ với khách hàng để xác nhận thông tin nhận quà tặng.
Thời điểm nhận quà: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày mở tài khoản và tại thời điểm nhận quà đơn vị kinh doanh còn quà tặng.