đặc tính


Cho vay đến 80% Phương án vay vốn (thế chấp bằng chính xe mua hoặc 100% phương án vay vốn (thế chấp bằng Bất động sản).
Thời gian vay vốn phù hợp với nhu cầu của khách hàng, tối đa lên đến 96 tháng (thế chấp bằng chính xe mua) hoặc 120 tháng (thế chấp bằng bất động sản).

 
Lãi suất cho vay ưu đãi, nhiều lựa chọn phù hợp cho Khách hàng.

Thủ tục vay vốn cực ký đơn giản, chứng minh thu nhập thông qua bảng kê (đối với khách hàng vay vốn với số tiền ≤ 65% giá trị TSBĐ).

điều kiện


Khách hàng mua ô tô thương hiệu Hyundai tại các đại lý của HTV (Công ty Cổ phần liên doanh ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam).
Khách hàng có nguồn thu nhập ổn định, đủ khả năng trả nợ cho Eximbank. 
 
Khách hàng có lịch sử trả nợ uy tín.
 
Khách hàng có lịch sử bắt buộc mua bảo hiểm đối với một số loại tài sản bảo đảm theo quy định của Eximbank. 

Hỏi đáp liên quan đến sản phẩm vay.


Sản phẩm hiện đang triển khai thí điểm tại 9 Đơn vị kinh doanh của Eximbank gồm: Eximbank Thành phố Hồ Chí Minh, Eximbank Hà Nội, Eximbank Ba Đình, Eximbank Thủ Đô, Eximbank Long Biên, Eximbank Đống Đa, Eximbank Nguyễn Phong Sắc, Eximbank Trần Khát Chân, Eximbank Mỹ Đình.