Characteristics


Phương thức vay vốn đa dạng: hạn mức tín dụng hoặc từng lần.
Số tiền vay lên đến 100% phương án.
 
Phương thức trả nợ gốc linh hoạt: trả cuối kỳ hoặc trả góp hàng kỳ (tối đa lên đến 36 tháng), theo thực tế hoạt động kinh doanh và các nguồn thu nhập trả nợ.

Lãi suất cho vay cực kỳ ưu đãi chỉ từ 5,99%/năm

Procedures


Khách hàng không có Hạn mức tín dụng và/hoặc vay từng lần với mục đích phục vụ nhu cầu Sản xuất kinh doanh tại Eximbank.
Khách hàng đang có quan hệ vay vốn Sản xuất kinh doanh tại các tổ chức tín dụng uy tín.
 
Customers have good payment records.

Khách hàng đáp ứng điều kiện vay vốn của Pháp luật và Eximbank, có phương án kinh doanh hiệu quả, khả thi và đủ khả năng trả nợ cho Eximbank.