HOẠCH ĐỊNH LINH HOẠT – ĐẦU TƯ HIỆU QUẢ


Chủ động xác định phí bảo hiềm & số tiền bảo hiểm theo nhu cầu & khả năng tài chính.

Toàn quyền lựa chọn Quỹ đầu tư theo khẩu vị rủi ro & kỳ vọng lợi nhuận với 2 công ty hàng đầu Việt Nam: Vina Capital & Dragon Capital.

Nhận khoản thưởng định kỳ 3%/4%/5%/6%/7% Giá trị bình quân của GTTK tại Năm HĐ 6/9/12/15/18.

Nhận khoản thưởng đồng hành (tối đa 5 lần): 20% Phí bảo hiểm Năm HĐ đầu, tối đa 10 triệu đồng khi Con đạt một trong các thành tích về tài năng, học vấn được định sẵn.

Nhận lại 100% giá trị Tài khoản hợp đồng khi kết thúc hợp đồng.


BẢO VỆ TOÀN DIỆN


Bảo vệ mẹ/người thân của con với các quyền lợi: Biến chứng thai sản, Quyền lợi thương tật toàn bộ vĩnh viễn/Tử vong.Bảo vệ con toàn diện với các quyền lợi: Nằm lồng ấp, Bệnh bẩm sinh, Bệnh hiểm nghèo, Thương tật toàn bộ vĩnh viễn/Tử vong.

Tiếp tục bảo vệ con sau khi hợp đồng kết thúc với quyền lợi đảm bảo phát hành HĐ mới cho con, không cần thẩm định.

Requirements


Độ tuổi tham gia:  Từ 18 tuổi – 65 tuổi.

Thời hạn hợp đồng: Đến năm 99 tuổi.

Thời hạn đóng phí: Bắt buộc trong 04 năm HĐ đầu tiên, Linh hoạt từ năm HĐ thứ 05.

Định kỳ đóng phí: 06 tháng hoặc 01 năm.

Tuổi bảo vệ tối đa cho người được bảo hiểm: 99 tuổi.

Tuổi kết thúc hợp đồng: 99 tuổi.

Rules: The website only provides general information about the products. Insurance benefits and conditions are subject to the Terms and Conditions approved by the Ministry of Finance. Please contact your consultant at Eximbank branches/transaction offices for thorough understanding of benefits and product characteristics.
This product is offered by Generali Vietnam Life Insurance LTD under the approval of the Ministry of Finance and distributed by Vietnam Export Import Commercial Joint-Stock Bank (Eximbank).