Ưu đãi giảm 1.000.000 đồng tại Nguyễn Kim dành cho chủ thẻ Eximbank-MasterCard

Thể lệ chương trình: tại đây
Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: