VÀNG CÓ GIẢM XUỐNG QUANH VÙNG 1113 USD/oz ?

Kết thúc những phiên giao dịch tuần trước, giá vàng đã tích lũy và sideway quanh vùng 1125 USD/oz. Những dấu hiệu này tưởng chừng như ủng hộ giá vàng tiếp tục gia tăng sau những ngày tăng liên tục. Tuy nhiên, nhìn từ các chỉ báo giá, chúng tôi cho rằng, vàng nhiều khả năng sẽ quay trở lại với các mức hỗ trợ quanh 1113 USD/oz trước khi thể hiện xu hướng.

 

 Chính vì vậy, trong giai đoạn hiện nay, chúng tôi khuyến nghị các trạng thái bán ra quanh vùng 1130 USD/oz, nhằm mục tiêu 1115 USD/oz, dừng lỗ quanh 1137 USD/oz.

 

 

Nguyen Ngoc Duy

Gold and Forex Analyst