VÀNG ĐANG TÍCH LŨY TÌM XU HƯỚNG MỚI!

Sau khi tiến tới vùng cao nhất 1234 USD/oz trong phiên giao dịch qua vàng đã giảm trở lại và đóng cửa quanh 1220 USD/oz. Những diễn biến trong phiên giao dịch qua cho thấy, vàng vẫn đang trong giai đoạn tích lũy và có chiều hướng giảm nhẹ. Vẫn còn nhiều khả năng cho quá trình điều chỉnh giảm giá, tuy nhiên, chúng tôi cho rằng xu hướng tăng sẽ vẫn là chủ đạo trong ngày. Chúng tôi cho rằng quá trình điều chình nhiều khả năng sẽ kết thúc quanh vùng giá 1216 USD/oz.

Chính vì vậy, chúng tôi khuyến nghị các trạng thái mua vào quanh vùng 1216 USD/oz, nhằm mục tiêu 1233 USD/oz, dừng lỗ khi giá đã phá vỡ 1210 USD/oz.

 

 

Nguyen Ngoc Duy

Gold and Forex Analyst