Thông tin kinh tế quan trọng được công bố từ ngày 27/12/2010 - 31/12/2010

Thời gian

Quốc gia

Thông tin kinh tế

Mức độ quan trọng

Thực tế

Dự Báo

Kỳ Trước

THỨ HAI - 27/12/2010

Cả ngày

Úc

Nghỉ lễ

 

 

 

 

6:50

Nhật

Kết quả cuộc họp chính sách tiền tệ (T8)

* * * *

 

 

 

6:50

Nhật

Kết quả cuộc họp chính sách tiền tệ (T11)

* * * *

 

 

 

6:50

Nhật

CSPI (N)

* * *

-1.1%

-1.1%

-1.3%(1)

12:00

Nhật

Số nhà khởi công xây dựng

* * *

 

5.0%

6.4%

Cả ngày

Anh

Nghỉ lễ

 

 

 

 

Cả ngày

Canada

Nghỉ lễ

 

 

 

 

THỨ BA - 28/12/2010

Cả ngày

Úc

Nghỉ lễ

 

 

 

 

6:30

Nhật

Chi tiêu hộ gia đình (N)

* * * * *

-0.4%

0.4%

-0.4%

6:30

Nhật

CPI lõi Tokyo (N)

* * * * *

-0.4%

-0.4%

-0.5%

6:30

Nhật

CPI lõi toàn quốc (N)

* * *

-0.5%

-0.5%

-0.6%

6:30

Nhật

Tỷ lệ thất nghiệp  

* * *

5.1%

5.1%

5.1%

6:50

Nhật

Ước tính sản lượng công nghiệp (T)

* * * *

1.0%

1.0%

-2.0%(1)

6:50

Nhật

Doanh số bán lẻ (N)

* * * *

1.3%

0.4%

-0.2%

6:50

Nhật

Thu nhập cá nhân (N)

* * * *

-0.2%

0.6%

0.5%(1)

14:00

Thuỵ Sỹ

Chỉ số tiêu dùng UBS

* * * *

1.63

 

1.71(1)

Cả ngày

Anh

Nghỉ lễ

 

 

 

 

Cả ngày

Canada

Nghỉ lễ