Thông tin kinh tế quan trọng được công bố từ ngày 20/12/2010 - 24/12/2010

Thời gian

Quốc gia

Thông tin kinh tế

Mức độ quan trọng

Thực tế

Dự Báo

Kỳ Trước

THỨ HAI - 20/12/2010

14:00

Châu Âu

PPI của Đức (T)

* * * *

0.2%

0.4%

0.4%

16:00

Châu Âu

Tài khoản vãng lai

* * * *

-9.8B

-6.2B

-9.7B(1)

Chờ đợi

Anh

Ước tính cho vay thế chấp

* * * *

45K

47K

47K(1)

20:30

Canada

Doanh số bán sỉ (T)

* * * *

0.0%

0.8%

0.7%(1)

22:00

Châu Âu

Niềm tin tiêu dùng 

* * *

-11

-9

-10

THỨ BA - 21/12/2010

6:00

Úc

Chỉ số hàng đầu CB (T)

* * * *

0.6%

 

-0.2%(1)

7:01

Anh

Niềm tin tiêu dùng GfK

* * * *

-21

-21

-21

7:30

Úc

Biên bản chính sách tiền tệ

* * * * *

 

 

 

Chờ đợi

Nhật

Biên bản chính sách tiền tệ

* * * * *

 

 

 

Chờ đợi

Nhật

Thông báo lãi suất

* * * * *

<0.10%

<0.10%

<0.10%

11:30

Nhật

Hoạt động công nghiệp (T)

* * *

-0.2%

-0.1%

-0.8%

Chờ đợi

Nhật

Họp bàn BOJ

* * * * *

 

 

 

14:00

Châu Âu

Môi trường tiêu dùng GfK của Đức

* * * *

5.4

5.8

5.5

14:15

Thuỵ Sỹ

Cán cân thương mại 

* * * *

1.93B

1.98B

2.05B(1)

16:30

Anh

Cho vay khu vực công

* * * * *

22.8B

16.8B

8.6B(1)

17:00

Châu Âu

Tỷ lệ thất nghiệp của Ý (Q)

* * *

8.3%

8.3%

8.4%(1)

19:00

Canada

CPI lõi (T)

* * * * *

0.0%

0.2%

0.4%

19:00

Canada

CPI (T)

* * * *

0.1%