Thông tin kinh tế quan trọng được công bố từ ngày 08/11/2010 - 12/11/2010

Thời gian

Quốc gia

Thông tin kinh tế

Mức độ quan trọng

Thực tế

Dự Báo

Kỳ Trước

THỨ HAI - 08/11/2010

7:30

Úc

Giới thiệu việc làm ANZ (T)

* * * *

0.6%

 

1.1%(1)

12:00

Nhật

Báo cáo hàng tháng của BOJ

* * * *

 

 

 

12:00

Nhật

Chỉ số hàng đầu

* * *

98.9%

99.4%

99.5%(1)

13:45

Thuỵ Sỹ

Tỷ lệ thất nghiệp

* * *

3.6%

3.6%

3.7%

14:00

Châu Âu

Cán cân thương mại Đức

* * *

15.6B

13.2B

12.0B(1)

16:30

Châu Âu

Chỉ số niềm tin nhà đầu tư Sentix

* * *

14.0

10.1

8.8

18:00

Châu Âu

Sản lượng công nghiệp Đức (T)

* * * *

-0.8%

0.7%

1.5%(1)

20:15

Canada

Số lượng nhà đang xây

* * * * *

168K

181K

185K(1)

23:30

Mỹ

Bài phát biểu của thành viên FOMC Bullard

* * * *

 

 

 

THỨ BA - 09/11/2010

3:30

Mỹ

Bảì phát biểu của thành viên FOMC Warsh

* * * *

 

 

 

6:50

Nhật

Cho vay ngân hàng (N)

* * *

-1.9%

 

-1.8%

6:50

Nhật

Tài khoản vãng lai

* * *

1.66T

1.23T

1.18T

7:01

Anh

Doanh số bán lẻ BRC (N)

* * * *

0.8%

 

0.5%

7:30

Úc

Chỉ số niềm tin kinh tế NAB

* * * *

8

 

10

13:00

Nhật

Dự đoán số lượng đơn đặt hàng dụng cụ máy móc (N)

* * *

70.9%

 

113.6%(1)

13:45

Thuỵ Sỹ

Môi trường tiêu dùng SECO

* * * *

7

17

16

14:00

Châu Âu

Chỉ số CPI Đức (T)

* * *

0.1%

0.1%

0.1%

14:45

Châu Âu

Ngân sách chính phủ Pháp

* * *

-124.2B