Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày 30/9/2009

 

 

Thông tin kinh tế quan trọng được công bố ngày 30/9/2009 (Giờ Hà Nội)

Thời
gian

Quốc
 gia

Thông tin kinh tế

Mức độ
quan
 trọng

Dự
 Báo

Kỳ
 Trước

14:45

Châu âu

Phát biểu của chủ tịch Buba Weber

* * * *

 

 

14:55

Châu âu

Thay đổi thất nghiệp

* * * *

19K

-1K

15:30

Anh

Chỉ số dịch vụ (3T)

* * *

-0.5%

-0.6%

16:00

CHF

Báo cáo hàng quý của SNB

* * *

 

 

16:00

Châu âu

CPI tạm tính (N)

* * * *

-0.2%

-0.2%

16:00

Châu âu

CPI khảo sát (T)_Ý

* * *

0.2%

0.3%

16:00

Anh

Phát biểu của thành viên MPC Miles

* * * *

 

 

19:15

Mỹ

Chỉ số ADP

* * * * *

-194K

-298K

19:30

Canada

GDP (T)

* * * * *

0.4%

0.1%

19:30

Canada

RMPI (T)

* * * *

3.1%

-3.8%

19:30

Canada

IPPI (T)

* * *

0.6%

-0.5%

19:30

Mỹ

GDP quý II

* * * *

-1.2%

-1.0%

19:30

Mỹ

Chỉ số giá GDP (Q)

* * *

0.0%

0.0%

20:45

Mỹ

PMI Chicago

* * * *

52

50

21:30

Mỹ

Dự trữ dầu

* * * *

 

2.8M

21:30

Mỹ

Phát biểu Lockhart

* * * *

 

 

23:35

Mỹ

Phát biểu của Kohn

* * * *