CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DAILYFX NGÀY 02/04/2013

Các mức hỗ trợ:          1561 – 1576 – 1590

Các mức kháng cự:     1608 – 1617 – 1625

Giá hiện tại:                            1603.3

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1590 USD/oz với mục tiêu 1608 – 1617 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1590 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1576  & 1561 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx