CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA DAILYFX NGÀY 01/10/2013

Các mức hỗ trợ:          1291 – 1306 – 1320

Các mức kháng cự:     1352 – 1359 – 1375

Giá hiện tại:                            1329.5

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1320 USD/oz với mục tiêu 1352 – 1359 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1320 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1306  & 1291 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx