CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 23/12/2010

Các mức hỗ trợ:                     1363.00 – 1375.00 – 1380.00

Các mức kháng cự:                1393.00 – 1398.00 – 1408.00

Giá hiện tại:                           1387.30

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1393.00 USD/oz với mục tiêu 1380.00 – 1375.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1393.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1398.00 – 1408.00 USD/oz.

 

Đỗ Trương Khoa

Lược dịch theo dailyfx