BẢN TIN TƯ VẤN TIỀN TỆ NGÀY 24/11/2010

 

NHỮNG CÂU CHUYỆN CẦN QUAN TÂM

·          ĐỒNG BẠC XANH ĐƯỢC HỖ TRỢ MẠNH TỪ NỘI VI LẪN NGOẠI VI

·          ĐỒNG TIỀN CHUNG CHƯA THỂ THOÁT KHỎI SỨC ÉP GIẢM GIÁ

·          VÀNG TRỞ LẠI VỚI VAI TRÒ TÀI SẢN AN TOÀN