BẢN TIN TƯ VẤN TIỀN TỆ NGÀY 14/12/2011

NHỮNG CÂU CHUYỆN CẦN QUAN TÂM

·          USD TIẾP TỤC TĂNG GIÁ MẠNH

·          EUR/USD NHIỀU KHẢ NĂNG GIẢM VỀ MỨC THẤP NHẤT CỦA NĂM

·          VÀNG KHÔNG GIỮ ĐƯỢC HỖ TRỢ EMA200?

THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG

 

                     

KỲ VỌNG

 

THỰC TẾ

 

 

?

 

 

Thông Tin Về Thị Trường

Giá USD NHNN

20,813 (tăng 10 đồng)

Giá USD Eximbank

21,000 – 21,011 – 21,021

Giá vàng Eximbank

4,385,000 – 4,400,000

Giá vàng thị trường tự do

4,470,000 – 4,400,000