Bàn tin tư vấn tiền tệ ngày 02/11/2009

 

NHỮNG CÂU CHUYỆN CẦN QUAN TÂM

·          NHỮNG VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN GIỚI TIÊU DÙNG ĐÃ KHIẾN ĐỒNG USD TĂNG GIÁ

·          DỮ LIỆU KINH TẾ KHU VỰC CHÂU ÂU SẼ GÂY ÁP LỰC CHO ĐỒNG EUR?

·          GIÁ VÀNG TĂNG GIẢM THẤT THƯỜNG

THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG

PMI KHU VỰC SẢN XUẤT MỸ

22:00

 

 

KỲ VỌNG

 

THỰC TẾ

 

 

53.1

 

?

 

 

 

Thông Tin Về Thị Trường

Giá USD NHNN