ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

Sản phẩm đặc biệt hữu ích đối với các doanh nghiệp làm trung gian môi giới xuất nhập khẩu (người hưởng lợi thứ nhất).
Khách hàng không cần hạn mức tín dụng khi thực hiện phát hành L/C chuyển nhượng cho người thụ hưởng thứ hai.

Điều kiện sử dụng

L/C phải cho phép chuyển nhượng (L/C qui định là Irrevocable Transferable).
Eximbank được uỷ quyền là Ngân hàng chuyển nhượng trên L/C (Transferring Bank as Eximbank).
Người thụ hưởng thứ nhất của L/C là khách hàng của Eximbank.

hướng dẫn thủ tục


Quý khách vui lòng gửi đề nghị theo mẫu Giấy yêu cầu chuyển nhượng L/C.