ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

 
Chi phí thấp hơn, thời gian thanh toán nhanh hơn so với các phương thức thanh toán khác.
 
Doanh nghiệp được tư vấn miễn phí trước khi ký kết biên bản ghi nhớ/thỏa thuận với đối tác nước ngoài.

Điều kiện sử dụng

                    Ngân hàng sẽ chỉ giao chứng từ khi người nhập khẩu đã nộp tiền để thanh toán.

Hướng dẫn và thủ tục

                   Vui lòng liên hệ các điểm giao dịch của Eximbank để được hướng dẫn cụ thể.