ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

Khách hàng được tư vấn miễn phí về các điều khoản của L/C, uy tín của Ngân hàng phát hành để giảm thiểu rủi ro trước khi thực hiện giao dịch.
Khách hàng được tiếp cận và sử dụng dịch vụ tài trợ vốn lưu động với lãi suất cạnh tranh.

Điều kiện sử dụng

L/C / tu chỉnh L/C được gửi qua hệ thống Eximbank để thông báo và Eximbank kiểm tra được tính xác thực của L/C.
Thông tin tên và địa chỉ người thụ hưởng L/C/tu chỉnh L/C khớp đúng thông tin hồ sơ pháp lý của khách hàng.

hướng dẫn thủ tục


Vui lòng liên hệ các điểm giao dịch của Eximbank để được hướng dẫn cụ thể.