đặc tính


Được tư vấn trong việc kiểm tra chứng từ nhằm giảm thiểu rủi ro trong thanh toán.
Việc thanh toán được thực hiện trong thời gian hợp lí và mức phí cạnh tranh nhất.

Điều kiện sử dụng


Bộ chứng từ đầy đủ, phù hợp với các điều kiện và điều khoản của L/C.
Doanh nghiệp chuyển đủ số tiền phải thanh toán vào tài khoản thanh toán tại ngân hàng hoặc ký nhận nợ vay.

hướng dẫn thủ tục


Vui lòng liên hệ các điểm giao dịch của Eximbank để được hướng dẫn cụ thể.