ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

Khách hàng người mua được tài trợ thanh toán chậm tiền hàng với chi phí vốn cạnh tranh.
Thời hạn tài trợ UPAS lên đến 360 ngày.
Khách hàng người bán được nhận tiền ngay mà không phát sinh thêm chi phí.

Điều kiện sử dụng

Khách hàng mua hàng đáp ứng các điều kiện mở L/C trả chậm.
L/C thanh toán bằng VNĐ với thời hạn trả chậm tối đa 360 ngày.

hướng dẫn thủ tục


Vui lòng liên hệ các điểm giao dịch của Eximbank để được hướng dẫn cụ thể.