ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT


Ngoài sản phẩm, dịch vụ tài trợ xuất nhập khẩu, Eximbank cung cấp sản phẩm tài trợ thương mại nội địa đáp ứng nhu cầu kinh doanh trong nước của Khách hàng.