ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT


Dịch vụ thanh toán nhập khẩu của Eximbank sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao uy tín, vị thế, đảm bảo tính cạnh tranh của doanh nghiệp với thời gian xử  lý nhanh, các phương thức thanh toán phong phú và được chấp nhận tại hầu hết các ngân hàng trên thế giới.