ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

Miễn phí dịch vụ.


Tra cứu, đối chiếu và xác thực thông tin các chứng thư bảo lãnh tại website của Eximbank.

Hệ thống nhanh chóng xử lý, hiển thị các nội dung chứng thư bảo lãnh do Eximbank phát hành.

điều kiện


Khách hàng  không cần phải đăng ký sử dụng dịch vụ.
 
Khách hàng click vào mục “Tra cứu bảo lãnh online” và trải nghiệm dịch vụ.

hướng dẫn thủ tục

Vui lòng liên hệ các điểm giao dịch của Eximbank để được hướng dẫn cụ thể.