ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT


Giúp doanh nghiệp tối ưu hoá tiền nhàn rỗi trong thời gian dài.

Thủ tục đơn giản, thời gian xử lý nhanh chóng.

Lãi suất hấp dẫn.

Được sử dụng số dư trên tài khoản tiền gửi để đảm bảo vay vốn hoặc bảo lãnh cho bên thứ ba vay vốn tại Eximbank.

Được chuyển giao quyền sở hữu khoản tiền gửi khi Doanh nghiệp có nhu cầu.

ĐẶC TÍNH

LOẠI TIỀN

Loại tiền VND.

KỲ HẠN

15,18,24,36 tháng.

  LÃI SUẤT

Vui lòng liên hệ Chi nhánh/ PGD của Eximbank.

PHƯƠNG THỨC TRẢ LÃI

Phương thức trả lãi: hàng tháng, cuối kỳ.

hướng dẫn thủ tục

Vui lòng liên hệ các điểm giao dịch của Eximbank để được hướng dẫn chi tiết.