ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

   
  Ưu đãi lãi suất cho mức tiền gửi lớn.
   
  Tối ưu hóa nguồn tiền nhàn rỗi.
   
  Thủ tục đơn giản, thời gian xử lý nhanh chóng.
   
  Đầy đủ tiện ích của tài khoản tiền gửi có kỳ hạn thông thường.

  ĐẶC TÍNH

  LOẠI TIỀN

  Loại tiền VND.

  KỲ HẠN

   Từ 01 tháng đến 09 tháng và 12 tháng.

    MỨC TIỀN TỐI THIỂU

  100.000.000 VND (một trăm triệu đồng).

    LÃI SUẤT

  Vui lòng liên hệ quầy giao dịch của Eximbank. 

    PHƯƠNG THỨC TRẢ LÃI

   Cuối kỳ.

  hướng dẫn thủ tục

  Vui lòng liên hệ các điểm giao dịch của Eximbank để được hướng dẫn chi tiết.