ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT


Sản phẩm đặc biệt dành cho KHDN VIP.

Lãi suất hấp dẫn.

An toàn, bảo mật tuyệt đối.

Có đầy đủ tiện ích của tài khoản tiền gửi có kỳ hạn.

ĐẶC TÍNH

 LOẠI TIỀN

Loại tiền VND.

KỲ HẠN

Kỳ hạn: 1,2,3,6,9,12 tháng.

  LÃI SUẤT

Vui lòng liên hệ Chi nhánh/ PGD của Eximbank.

PHƯƠNG THỨC TRẢ LÃI

Hàng tháng, cuối kỳ.

hướng dẫn thủ tục   

    Hướng dẫn hồ sơ mở tài khoản .

    Vui lòng liên hệ các điểm giao dịch của Eximbank để được hướng dẫn chi tiết.