ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT


Tối ưu hóa về lãi suất.

Đa dạng hóa kỳ hạn và phương thức lãnh lãi.

Tối ưu hóa nguồn tiền nhàn rỗi.

Được sử dụng số dư trên tài khoản tiền gửi để đảm bảo vay vốn hoặc bảo lãnh cho bên thứ ba vay vốn tại Eximbank.

ĐẶC TÍNH

LOẠI TIỀN

Loại tiền VND.

KỲ HẠN

Kỳ hạn: 1 tháng đến 36 tháng.

LÃI SUẤT

 Lãi suất: vui lòng quầy giao dịch của Eximbank.


 SỐ DƯ TỐI THIỂU

100.000.000 VND (một trăm triệu đồng).

 

PHƯƠNG THỨC TRẢ LÃI

Lãnh lãi trước, hàng tháng, hàng quý, hàng năm, cuối kỳ.

hướng dẫn thủ tục

Vui lòng liên hệ các điểm giao dịch của Eximbank để được hướng dẫn chi tiết.