ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT


Không cần đến quầy giao dịch, tiết kiệm thời gian.

Có thể thực hiện 24/7.
 

Thuận tiện và nhanh chóng.

Lãi suất cạnh tranh.

An toàn, bảo mật tuyệt đối.

ĐẶC TÍNH

LOẠI TIỀN

Loại tiền VND.

KỲ HẠN

1 tháng đến 36 tháng.

LÃI SUẤT

 Được cập nhật mới nhất tại website Eximbank.

 SỐ DƯ TỐI THIỂU

50.000.000 VND (năm mươi triệu đồng).

PHƯƠNG THỨC TRẢ LÃI

Hàng tháng, hàng quý, cuối kỳ.

hướng dẫn thủ tục

Mẫu giấy đăng ký sử dụng dịch vụ Internet Banking [ Việt | Anh ]