ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT


Gia tăng sự tin cậy của đối tác.
Khách hàng được Eximbank tư vấn miễn phí.

Thủ tục đơn giản, thuận tiện và nhanh chóng.
Bảo mật tuyệt đối thông tin giao dịch.

Điều kiện sử dụng

                  Khách hàng ký quỹ đủ hoặc được Eximbank cấp hạn mức tín dụng.

            hướng dẫn thủ tục            

                 Vui lòng liên hệ các điểm giao dịch của Eximbank để được hướng dẫn cụ thể.