ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

Đội ngũ chuyên nghiệp của Eximbank tư vấn về các điều khoản của L/C trước khi phát hành giúp giảm thiểu rủi ro và chi phí cho doanh nghiệp.
L/C được phát hành nhanh chóng, trong vòng 3-4 giờ sau khi nhận hồ sơ đầy đủ.
Khách hàng được tiếp cận và sử dụng dịch vụ tài trợ cho vay XNK với lãi suất cạnh tranh.

Điều kiện sử dụng

Hợp đồng ngoại thương quy định điều khoản thanh toán theo phương thức L/C.
Eximbank xem xét cấp hạn mức tín dụng (trong trường Hợp khách hàng không ký quỹ đủ) để phát hành L/C.

hướng dẫn thủ tục