ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT


Đáp ứng nhu cầu quản lý dòng tiền của từng khách hàng.

Thực hiện nhanh chóng và chính xác được thực hiện bởi chuyên viên am hiểu nghiệp vụ của ngân hàng.

  Phí dịch vụ cạnh tranh.

   ĐẶC TÍNH

   Đảm bảo an toàn trong quá trình vận chuyển tiền cho khách hàng.
    
   Giảm thiểu rủi ro cho khách hàng trong việc chuyển tiền mặt.

   hướng dẫn thủ tục

   Vui lòng liên hệ các điểm giao dịch của Eximbank để được hướng dẫn cụ thể.