ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

      Thanh toán tiền cho đối tác chỉ bằng thao tác chuyển tiền từ tài khoản thấu chi mà không cần làm thủ tục giải ngân.
          
      Không cần xuất trình chứng từ chứng minh mục đích trước mỗi lần giải ngân

      điều kiện


      Các khách hàng có dòng tiền luân chuyển thường xuyên qua tài khoản thanh toán.

      Khách hàng được cấp hạn mức thấu chi theo quy định Eximbank.

      Khách hàng cam kết sử dụng vốn vay đúng mục đích đã thỏa thuận với Eximbank và phù hợp quy định pháp luật.

      Cung cấp chứng từ chứng minh mục đích sử dụng vốn trong vòng  5 ngày làm việc kể từ ngày rút vốn.

      Tỷ lệ cho vay: Theo quy định của Eximbank.

       Thời hạn rút vốn: 30 ngày.