ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT


Giúp khách hàng thông quan hàng hóa nhanh chóng bằng việc gửi thông điệp cho tổng cục hải quan ngay khi Eximbank thực hiện giao dịch.

Đảm bảo ghi nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của khách hàng.

Chính xác, kịp thời và nhanh chóng.

ĐẶC TÍNH

Khách hàng cần mở tài khoản thanh toán tại Eximbank.
Loại tiền: VND, USD theo quy định.

hướng dẫn thủ tục


Vui lòng liên hệ các điểm giao dịch của Eximbank  hoặc Trung tâm dịch vụ hỗ trợ khách hàng 24/7: 18001199 để được hướng dẫn chi tiết.