ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT


Chính xác, kịp thời và nhanh chóng.

Đảm bảo ghi nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của khách hàng.

ĐẶC TÍNH

Khách hàng cần mở tài khoản thanh toán tại Eximbank.
Loại tiền VND

hướng dẫn thủ tục

Vui lòng liên hệ các điểm giao dịch của Eximbank  hoặc Trung tâm dịch vụ hỗ trợ khách hàng 24/7: 18001199 để được hướng dẫn chi tiết