ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT


Nhận được hối phiếu nhanh chóng.

Phát hành hối phiếu với nhiều loại ngoại tệ khác nhau.

Mua, chuyển đổi ngoại tệ với tỷ giá cạnh tranh.

ĐẶC TÍNH

  LOẠI TIỀN

Loại tiền: ngoại tệ.

THANH TOÁN

Thanh toán: chi phí, dịch vụ…

hướng dẫn thủ tục   

   Mẫu lệnh chuyển tiền ra nước ngoài.

  Hồ sơ chứng minh mục đích thanh toán.

  Hồ sơ chứng từ khác theo quy định.