ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

Thủ tục đơn giản.
Chuyển tiền nhanh chóng, chính xác.

Phí chuyển tiền cạnh tranh.

Đa dạng các loại ngoại tệ.

Đội ngũ tư vấn kinh nghiệm và chuyên nghiệp.

Đáp ứng nhu cầu thanh toán nhanh chóng và rộng khắp với hơn 800 ngân hàng đại lý tại 75 quốc gia và vùng lãnh thổ.

ĐẶC TÍNH

  LOẠI TIỀN

Loại tiền: đa dạng ngoại tệ theo nhu cầu.

  TỶ GIÁ

Tỷ giá cạnh tranh.

  THANH TOÁN

Thanh toán: hàng hóa, dịch vụ, giao dịch vốn…

PHƯƠNG THỨC

Khách hàng có thể lựa chọn 2 phương thức sau:
- Dịch vụ Full No Deduct: người thụ hưởng nhận đúng số tiền chuyển, không bị trừ phí bởi Ngân hàng trung gian hoặc Ngân hàng của người thụ hưởng;
- Dịch vụ One Deduct: khách hàng chuyển tiền biết trước chính xác số tiền người thụ hưởng sẽ nhận được;

hướng dẫn thủ tục   

   Mẫu lệnh chuyển tiền ra nước ngoài.

  Hồ sơ chứng minh mục đích thanh toán.

  Hồ sơ chứng từ khác theo quy định.